Αυτή η χώρα ποτέ δεν θα πάει μπροστά! Υπεύθυνοι είμαστε εμείς και η νοοτρόπια μας! Κρίμα! :(

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.