Ο τρόπος βαθμολόγησης των #ermisawards γίνεται ακόμα πιο παρε-ΐστικος με τα νέα δεδομένα! Από το κακό στο χειρότερο!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *