Ο τρόπος βαθμολόγησης των #ermisawards γίνεται ακόμα πιο παρε-ΐστικος με τα νέα δεδομένα! Από το κακό στο χειρότερο!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.