Αυτή η χώρα ποτέ δεν θα πάει μπροστά! Υπεύθυνοι είμαστε εμείς και η νοοτρόπια μας! Κρίμα! :(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *