Συγχαρητήρια στην #Philips για την πολύ καλή υποστήριξη και βοήθεια με ένα πρόβλημα που είχα. Τώρα αναμένουμε το service.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.