Μας δουλεύει ο #kotsovolos με την online διαφήμιση και το νέο μαθητικό φυλλάδιο? Οι μαθητές χρειάζοναι #iphone6plus?! Ήμαρτον!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.