Digital & Social Media Marketing Services & Pricing in Greece (update 2020)

Ακολουθεί μία μελέτη με όλες τις υπηρεσίες και τις τιμές digital & social media marketing στην Ελλάδα. Αναλύει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα agencies και οι freelancers και τους τρόπους χρέωσης των υπηρεσιών. Αλλά πρώτα κάποια βασικά:

Πώς κοστολογώ μία υπηρεσία;

Η κοστολόγηση μιας υπηρεσίας εξαρτάται από τον χρόνο που χρειάζεστε για να παρέχετε την υπηρεσία αυτή (οι εργατοώρες όλης της ομάδας σας δηλαδή). Άρα πριν προχωρήσετε σε τιμολόγηση, υπολογίστε σωστά τον χρόνο όλων όσων εμπλέκονται για την παροχή της υπηρεσίας.

Το πραγματικό κόστος διαφέρει σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή έναν επαγγελματία και πρέπει να το υπολογίσετε με προσοχή πριν προχωρήσετε στην απόφαση της τελικής τιμής της υπηρεσίας σας.

Πώς προσθέτω κέρδος και χρεώνω μία υπηρεσία σε έναν πελάτη;

H χρέωση της υπηρεσίας σας προς κάποιον πελάτη εξαρτάται από το κόστος της υπηρεσίας (που υπολογίσατε παραπάνω) + το επιθυμητό ποσοστό κέρδους που θέλετε να προσθέσετε. Προφανώς μπορείτε προσθέσετε όσο κέρδος θέλετε προς τα πάνω. Μπορείτε επίσης να χρεώνετε με μηδέν κέρδος ή και κάτω του κόστους αν αντέχετε και το θέλετε. Πριν αποφασίσετε όλα αυτά σκεφτείτε πως η τελική τιμή ορίζεται συνήθως από:

Οι μέσες τιμές της υπόλοιπης αγοράς ή του ανταγωνισμού σας, μπορεί να περιορίσουν αρκετά τις δικές σας τελικές τιμές.

Ποιο είναι το βασικό revenue model ενός digital marketing agency/freelancer;

Όταν παρέχετε υπηρεσίες digital marketing ή όταν έχετε πελάτες που χρειάζονται πολλές υπηρεσίες σας μαζι έχετε δύο επιλογές revenue model. Να χρεώνετε την κάθε εργασία σας ξεχωριστά ή να χρεώνετε ένα σταθερό ποσό για όλα ανά μήνα.

ΜΟΝΤΕΛΟ Α: ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ (προτείνεται)

Όταν τα agencies (Digital, Creative, Media) χρεώνουν τις υπηρεσίες τους με 3 διαφορετικές χρεώσεις/τρόπους:

Για όλες τις μηνιαίες υπηρεσίες, με αμοιβή ένα μηνιαίο σταθερό fee το οποίο συνήθως αυξάνουν για κάθε μία πρόσθετη υπηρεσία (αν παρέχουν πολλές υπηρεσίες μαζι)

+

2. Production

Για την παραγωγή κάθε είδους περιεχομένου και δημιουργικού με αμοιβή ένα cost per item ή cost per project

+

3. Campaigns management

Για την διαχείριση των διαφημιστικών εκστρατειών με αμοιβή ένα ποσοσό (%) πάνω στο media budget (spending).

ΜΟΝΤΕΛΟ Β: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΖΙ (δεν προτείνεται)

Όταν τα agencies (Digital, Creative, Media) χρεώνουν τις υπηρεσίες τους με ένα μηναιίο ποσό -το μοντέλο all you can eat δηλαδή. Αυτό το κάνουν κάποια μικρότερα agencies που επιλέγουν να χρεώνουν ένα σταθερό ποσό ανά μήνα για όλα τα παραπάνω μαζί και άρα για ότι ζητήσει ο πελάτης τους μέσα στο μήνα. Αυτοί επιλέγουν αυτό το μοντέλο είτε επειδή δεν γνωρίζουν και άρα ‘μπαίνουν μέσα’ ή απλώς γιατί παρέχουν πολύ περιορισμένες υπηρεσίες ‘πακέτο’ και άρα όχι απαραίτητα σωστές προκειμένου να βγαίνουν με ένα σταθερό ποσό. Ο πελάτης δεν καταλαβαίνει την διαφορά, αλλά η διαφορά φαίνεται αργά η γρήγορα στα αποτελέσματα. Αυτό συνήθως προκύπτει και λόγω άγνοιας των μικρότερων πελατών που δεν ξέρουν την διαφορά του service από το production και άρα θέλουν ένα σταθερό ποσό για όλα “για να ξέρουν τι πληρώνουν”. Συννήθως όταν ωριμάζουν και τα δύο μέρη (agency/πελάτης) τότε η συνεργασία περνά στο μοντέλο Α.

Ποιες είναι όλες οι υπηρεσίες, τρόποι χρέωσης και τιμές στο digital marketing στην Ελλάδα;

Παρακάτω αναλύονται όλες οι digital marketing υπηρεσίες , οι τρόποι χρέωσης και οι συνήθεις χαμηλότερες χρεώσεις τους στην Ελλάδα:

DIGITAL & SOCIAL MEDIA STRATEGY

Η μελέτη των marketing στόχων ενός brand και η δημιουργία μιας πλήρους custom στρατηγικής για digital & social media η οποία περιλαμβάνει όλα τα κανάλια, ενέργειες, budget και KPIs για τους στόχους του brand.

DATA PROTECTION STRATEGY

Η μελέτη & mapping των data ενός οργανισμού, του data privacy & storage, προετοιμασία custom συμβάσεων, custom terms & conditions, δημιουργία διαδικασίας consent από τους χρήστες και πιθανώς η ανάληψη της θέσης του Acting Data Protection Officer (D.P.O.).

DIGITAL & SOCIAL MEDIA CORPORATE TRAINING

H δημιουργία custom εκπαίδευσης για έναν οργανισμό και η παροχή της εκπαίδευσης σε μέχρι 20 στελέχη μέσα στον οργανισμό.

DESIGN & DEVELOPMENT

Η δημιουργία οποιασδήποτε custom εφαρμογής, website, app στο web ή/και mobile app. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ενός website:

Δημιουργία γενικών websites με CMS. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα έτοιμο opensource CMS όπως το Joomla, WordPress, Drupal και αγορά κάποιου έτοιμου theme για να στήσετε ένα web site:

Δημιουργία e-shops με ecommerce platform. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα έτοιμο ecommerce platform όπως το Shopify ή το Magento και αγορά κάποιου έτοιμου theme για να στήσετε ένα e-shop:

Δημιουργία custom websites ή apps. Σε περίπτωση που δημιουργείτε ένα custom/native software:

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (S.E.O.) ή APP STORE OPTIMIZATION (A.S.O.)

Η βελτιστοποίση ενός site ή app με στόχο την καλύτερη εμφάνιση στα search engines results (Google, Bing) αλλά και τα App Stores (Google, Apple, Windows).

S.E.O check-up ή audit one-off και παροχή report:

S.E.O. (on-site & off-site) ως υπηρεσία σταθερά ανά μήνα:

CONTENT PRODUCTION (μόνο παραγωγή)

H δημιουργία, περιεχομένου για χρήση στο web, στα social media, σε διαφημίσεις, στο S.E.O. ή στο content marketing.

Μερικά παραδείγματα:

CONTENT MARKETING

H δημιουργία περιεχομένου κάθε είδους και η οργανική διάδοση/δημοσίευση σε τρίτους με σκοπό το awareness, τα visits ή σε ειδικές περιπτώσεις τα leads.

Η τιμή προφανώς ανεβαίνει ανα μήνα αναλόγως:

SOCIAL MEDIA MARKETING

To οργανικό community building & management των social media & social networks και η συνεχής διαδικασία posting, engagement, monitoring, reporting με στόχo το awareness, engagement και τα visits προς κάποιο website.

Η τιμή προφανώς ανεβαίνει ανα μήνα αναλόγως:

Θεωρείται αυτονόητο οτι σε όλες τις περιπτώσεις κάνεις posts 365 μέρες τον χρόνο, αναλαμβάνεις να έχεις και να τηρείς ένα social content calendar και πως αν χρησιμοποιείς social mashup tools (όπως π.χ. το Hootsuite, ή το Buffer) αναλαμβάνεις το κόστος τους. Άρα υπολογίστε και αυτά στην τιμή σας επιμεριστικά.

SOCIAL MEDIA ADVERTISING

To στήσιμο διαφημιστικών εκστρατειών σε σημαντικά social networks (όπως το Facebook & Instagram, το LinkedIn, το Twitter, το SnapChat, το Pinterest, το Quora, το Reddit, το Foursquare κ.α.) και βέβαια το συνεχές management & optimization των paid εκστατειών αυτών και το reporting. Θεωρώντας πως υπάρχει έτοιμο brief/στρατηγική (που έχει extra κόστος) και έτοιμα ad creatives για τις διαφημίσεις (δηλαδή copy, visuals, videos, animations, canva, stories) που έχουν επίσης extra κόστος:

To στήσιμο των campaigns:

Το management, optimization των campaigns ανά μήνα και τα reports:

Εννοείται πως ο πελάτης πληρώνει το media spending μόνος του μέσα από τα ad platforms ώστε να αποδώσει και την νέα εισφορά 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.

GOOGLE ADVERTISING

To στήσιμο διαφημιστικών εκστρατειών στο Google ads και συγκεκριμένα το Google Search, το Google Display Network (GDN), το Gmail, το YouTube και βέβαια το συνεχές optimization ή/και το management των paid εκστατειών αυτών. Θεωρώντας πως υπάρχει έτοιμο brief/στρατηγική (που έχει extra κόστος) και έτοιμα ad creatives για τις διαφημίσεις (δηλαδή copy, visuals, videos, animations, gmail creatives) που έχουν επίσης extra κόστος:

To στήσιμο των campaigns:

Το management, optimization και τα reports:

Εννοείται πως ο πελάτης πληρώνει το media spending ξεχωριστά ώστε να αποδώσει και την νέα εισφορά 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.

PREMIUM DISPLAY, PROGRAMMATIC, NATIVE, AFFILIATE ADVERTISING

Η μελέτη (planning), η αγοραπωλησία (buying) το στήσιμο και η διαχείριση διαφημιστικών paid εκστρατειών σε Premium Publishers (web & mobile), σε Programmatic δίκτυα ή σε Affiliate δικτυα & publishers. Θεωρώντας πως υπάρχει έτοιμο brief/στρατηγική (που έχει extra κόστος) και έτοιμα ad creatives για τις διαφημίσεις (δηλαδή copy, visuals, videos, animations, ή άλλα δημιουργικά που απαιτούνται στο affiliate όπως coupons, native ads) που έχουν extra κόστος:

To planning, buying & στήσιμο των campaigns:

Το ad server traffic management, optimization & τα reports:

Εννοείται πως ο πελάτης πληρώνει το media spending ξεχωριστά ώστε να αποδώσει και την νέα εισφορά 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.

INFLUENCER MARKETING

Η έρευνα, αξιολόγηση, paid ανάθεση, παρακολούθηση influencers ή brand ambassadors και βέβαια το reporting.

Θεωρείται αυτονόητο πως αν χρησιμοποιείς influencer tools (όπως π.χ. το PlugHype ή το Klear ή το Susurrus) αναλαμβάνεις το κόστος της συνδρομής τους όπου υπάρχει αν και τα περισσότερα πλέον χρεώνουν και αυτά ένα ποσοστό στο media spending.

EMAIL & MOBILE MESSAGING (MARKETING)

To list segmentation, το στήσιμο automated ή custom direct campaigns, οι αποστολές & τα reports. Θεωρώντας πως υπάρχουν έτοιμες νόμιμες λίστες, έτοιμο brief/στρατηγική και σαφώς content για τις αποστολές (copy, visual, animations):

Εννοείται πως ο πελάτης πληρώνει το κόστος της συνδρομής στο email marketing platform (π.χ. το Mailchimp ή το Moosend) ή το κόστος των SMS σε ένα mobile marketing platform (π.χ. το TextMagic ή το Mookee ή το Yuboto).

DIGITAL/ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ή ASTROTURFING

Το στήσιμο ειδικών personas ή bots, η διατήρησή τους και η χρήση τους για (νόμιμη) επέμβαση με ειδικά posts όπου χρειάζεται με σκοπό τον έλεγχο της φήμης ή της δημοσιότητας ενός brand ή την διαχείριση μίας κρίσης. Παράλληλα η παραγωγή fake ή deep fake περιεχομένου με σκοπό την επιρροή της κοινής γνώμης.

DIGITAL/ONLINE PUBLIC RELATIONS

Το σωστό στήσιμο υλικού γραφείου τύπου (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, άρθρα) που είναι SEO optimized, η διανομή τους μέσω ειδικών εργαλείων, το content marketing, το off-site SEO, η συνεχής παρακολούθηση και το follow up για όλα τα παραπάνω, και το reporting.

Το κόστος ανά αποστολή εξαρτάται απο τα online PR tools που θα χρησιμοποιείσετε όπως (π.χ Cision ή PR Fire) τα οποία τα χρεώνετε στον πελάτη σας.

GROWTH HACKING, PERFORMANCE MARKETING

Η συνεχής βελτιστοποίηση όλων των channels & campaigns με στόχο τα εισερχόμενα φτηνά ή δωρεάν visits ή leads (inbound), την γρήγορη και φτηνή ανάπτυξη σε επιμέρους βήματα του funnel (growth hacking) ή την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκστρατειών με παράλληλη μέιωση του marketing cost (performance marketing).

Σημείωση: πολλοί αναφέρουν ως performance τις διαφημίσεις γενικότερα ή τις διαφημίσεις Google και ειδικότερα όσες εστιάζουν σε πωλήσεις που είναι εν μέρη σωστό. Παρόλα αυτά μια ολοκληρωμένη υπηρεσία performance περιλαμβάνει πολλές περισσότερες τακτικές και εργασίες.

LISTENING, MONITORING & REPORTING

Το σωστό στήσιμο, η συνεχής παρακολούθηση και το reporting για όλων των ειδών τα monitoring tools οπως Facebook Insights, Facebook Analytics, Twitter Analytics, Google Analytics, Web & Social Media monitoring.

Εννοείται πως αν χρησιμοποιείτε εργαλεία για το monitoring & custom reporting (π.χ Report Garden, KissMetrics) ή AdEspresso), τα χρεώνεστε εσείς και τα υπολογίζετε στις τιμές σας επιμεριστικά.

Πηγή: medium.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.