250 ευρώ το άτομο για το συνέδριο #allthingsfacebook στην Αθήνα! Σε τέτοιες εποχές τέτοιες τιμές δεν παίζουν! #fail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.