Πως μπορεί ένας πελάτης να “φεύγει” από μια καλή υλοποίηση project και να πηγαίνει σε μια μαλακία, ποτέ δεν θα καταλάβω!

Έστω κι αν παίζουν συμφέροντα!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.