Πολύ χάρηκα που έκλεισε η #Millenium bank! Πραγματικά ήταν η χειρότερη τράπεζα με διαφορά και οι μεγαλύτεροι κλέφτες!!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.