Με τρελλένει το @multirama με τα post του στο facebook. Γράφει ένα νέο που βρήκε κάπου και μετά ρωτάει τον κόσμο αν συμφωνεί! #fail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.