Η χειρότερη περίοδος είναι το τέλος κάθε μήνα και η αρχή του επόμενου!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.