Η ενεργόποιηση του e-banking της Alpha είναι πάρα πολύ πολύπλοκο! Δεν είναι για απλούς χρήστες!

Είπαμε ασφάλεια, αλλά με ευκολία…δεν είμαστε όλοι gurus!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.