Αυτό που κατάλαβα με τις απεργίες των ΜΜΜ, είναι ότι κάθε Έλληνας έχει τουλάχιστον 1 αυτοκίνητο!

Καταραμένη Κρίση!   x-(

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.