Από σήμερα λοιπόν το geekay.gr στη #cretaforce από το #papaki.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.