Ακούω έναν απο τους δίσκους στο #drobo να κάνει γκρου γκρου! Ετοιμάζεται να τα τινάξει!! :( #fail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.