Αγαπητή #forthnet, είσαι στο παρα πέντε να με χάσεις απο πελάτη! Δεν γίνετε δουλειά με 5-6 διακοπές την ημέρα! #fail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.