Άντε να δούμε τι θα κάνετε “Ατενίστες”. Μακάρι, αλλά η διαφθορά και το κράτος είναι πιο οργανωμένοι!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.