Όπως είπα και στο Μιχάλη, δράμα! (όχι η πόλη!!) #fail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *