Όπως είπα και στο Μιχάλη, δράμα! (όχι η πόλη!!) #fail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.