Τελικά μεταξύ #taxibeat και #taxiplon προτίμησα το πρώτο. Πολυ καλύτερο UI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *