Τελικά μεταξύ #taxibeat και #taxiplon προτίμησα το πρώτο. Πολυ καλύτερο UI!

Leave a CommentPlease be polite. We appreciate that.

Your Comment