Πολύ χάρηκα που έκλεισε η #Millenium bank! Πραγματικά ήταν η χειρότερη τράπεζα με διαφορά και οι μεγαλύτεροι κλέφτες!!!!

Leave a CommentPlease be polite. We appreciate that.

Your Comment