Πολύ χάρηκα που έκλεισε η #Millenium bank! Πραγματικά ήταν η χειρότερη τράπεζα με διαφορά και οι μεγαλύτεροι κλέφτες!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *