Με τρελλένει το @multirama με τα post του στο facebook. Γράφει ένα νέο που βρήκε κάπου και μετά ρωτάει τον κόσμο αν συμφωνεί! #fail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *