Η χειρότερη περίοδος είναι το τέλος κάθε μήνα και η αρχή του επόμενου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *