Τρομερή η @winbank_tweets ! Μας χρεώνει για να μας στέλνει email για τις κινήσεις στο λογαριασμό μας!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.