Το courier ζήτησε 12 ευρώ για ένα φάκελο Αθήνα-Θεσσαλονική! Και δουλεύουν ακόμα? #thief

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.