Τελικά μεταξύ #taxibeat και #taxiplon προτίμησα το πρώτο. Πολυ καλύτερο UI!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.