Πολύ χάρηκα με την επιστράτευση! Από τις λίγες φορές που δικαιώνω τον ΓΑΠ!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.