Μήπως οι freelancers στην Ελλάδα, έχουν ξεφύγει λίγο με τις τιμές τους? Ρωτάω τώρα εγώ!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.