Δυστυχώς από @VIVAwallet δεν δέχτηκαν να με εξυπηρετήσουν άμεσα & γρήγορα σχετικά με ένα θέμα παλιού κινητού. #fail

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.