Απευθύνομαι στην προτασία καταναλωτή να λάβει μέρος, κατά της κίνησης της @winbank_tweets , να μας χρεώνει για τα email που λαμβάνουμε!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.