Αλλαγή τιμής, προσθήκη over voice, καταστροφή διαφήμισης!

Ο λόγος για την “νέα” διαφήμιση του OTE! Επειδή άλλαξε η τιμή, απλά προσθέσανε μια φωνή από πάνω, πήραν και μια επιπλέον σκηνή απο τα γυρισμάτα και έκαναν μια τρύπα στο νερό! Να χέσω τα 72.000.000!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.