Αθάνατα Ελληνικά ταχυδρομεία…όποιο κόμμα τα ιδιωτικοποιήσει, το ψηφίζω τώρα!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.