250 ευρώ το άτομο για το συνέδριο #allthingsfacebook στην Αθήνα! Σε τέτοιες εποχές τέτοιες τιμές δεν παίζουν! #fail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *