Τώρα πληρώνουμε και 10 ευρώ στο ΤΕΒΕ για ΟΑΕΔ!!? Ήμαρτον!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *