Τώρα πληρώνουμε και 10 ευρώ στο ΤΕΒΕ για ΟΑΕΔ!!? Ήμαρτον!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.