Τρομερή η @winbank_tweets ! Μας χρεώνει για να μας στέλνει email για τις κινήσεις στο λογαριασμό μας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *