Πως μπορεί ένας πελάτης να “φεύγει” από μια καλή υλοποίηση project και να πηγαίνει σε μια μαλακία, ποτέ δεν θα καταλάβω!

Έστω κι αν παίζουν συμφέροντα!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *