Πολύ χάρηκα με την επιστράτευση! Από τις λίγες φορές που δικαιώνω τον ΓΑΠ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *