Μήπως οι freelancers στην Ελλάδα, έχουν ξεφύγει λίγο με τις τιμές τους? Ρωτάω τώρα εγώ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *