Αυτό που κατάλαβα με τις απεργίες των ΜΜΜ, είναι ότι κάθε Έλληνας έχει τουλάχιστον 1 αυτοκίνητο!

Καταραμένη Κρίση!   x-(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *