Απευθύνομαι στην προτασία καταναλωτή να λάβει μέρος, κατά της κίνησης της @winbank_tweets , να μας χρεώνει για τα email που λαμβάνουμε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *