Ακούω έναν απο τους δίσκους στο #drobo να κάνει γκρου γκρου! Ετοιμάζεται να τα τινάξει!! :( #fail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *