Αγαπητή #forthnet, είσαι στο παρα πέντε να με χάσεις απο πελάτη! Δεν γίνετε δουλειά με 5-6 διακοπές την ημέρα! #fail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *